ZEYKOM

Zeytinburnu Belediyesi olarak, iletişimde altın çağın yaşandığı dünyamızda sorunların evrenselleştiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla insanlığı ilgilendiren önemli sorunların evrensel ve “entegre” bir akılla ele alınmasının gerektiğine ve bu vizyonla değerlendirilmeyen hiçbir sorunun nihai çözüme kavuşamayacağına inanıyoruz.

Demokratik ve yerel katılım; evrensel çözümlerin en temel ve en sağlam ayağını oluşturmak zorundadır. Dünyada böyle bir algının giderek ağır bastığını görmekteyiz.

Yeryüzünde uç veren ve yeni ortaya çıkan her türlü gelişmeyi çok yakından takip etmekteyiz. Yenilikleri ve çözüm anlayışlarını bir an önce uygulamaya koymak, halkımızın çektiği sıkıntıları en aza indirmek için elzemdir. 1992 yılında Brezilya’nın Rio kentinde yapılan BM Dünya Çevre Konferansı’nda, uluslararası eylem planı olan, “Gündem 21” adlı proje kabul edildi. Bu proje ile yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve tüm diğer ilgililerin birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini saptayarak, kentleri için “21. yüzyılın yerel gündem”ini oluşturmaları karara bağlandı.

Bu kapsamda biz de kurum olarak önemli bir adım attık. Zeytinburnu’nun ve Zeytinburnuluların sorunlarını, bu sorunu yaşayan insanlarla birlikte çözüme kavuşturabilmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için 22 Ekim 2004 günü belediye meclisimizden karar çıkartarak “Türkiye Yerel Gündem 21” programına ortak olduk.

Yerel Gündem 21 Projesi kapsamda “Kent Konseyi” çalışmalarını başlattık. Çalışma gruplarını ve meclisleri oluşturduk. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesine dayanarak İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan “Kent Konseyi Yönetmeliği”nin geçici 1. maddesi uyarınca yaptığımız çalışmaları bu yönetmeliğe uygun hale getirdik. Gururla belirtmek isterim ki bu çalışmalar, yerel yönetimler için örnek olacak seviyede yürütülmektedir.

Üyesi olmak için müzakere çalışmalarını sürdürdüğümüz Avrupa Birliği konusunda, ilçemizde bu alandaki eksikliği gidermek ve ihtiyaç duyan kişi, kurum ve kuruluşlara gerekli desteği sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti vermeye başladık.

Her iki konuda da gerekli bilgi ve birikime sahip arkadaşlarımızı görevlendirerek, son teknolojinin kullanıldığı bir çalışma ofisi oluşturduk. “Zeytinburnu Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezi” adını verdiğimiz ofis, çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmektedir. Böyle bir çalışma ofisini Türkiye’de ilk uygulayan belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yerel Gündem 21, Kent Konseyi ve AB konusundaki çalışmalarımız ile Zeytinburnu Belediyesi daha çağdaş, daha yenilikçi ve ileriye dönük hizmetlerine devam edecektir.

Ömer Arısoy
Zeytinburnu Belediye Başkanı