Komisyonlar

8. Dönem 3. Toplantı Yılı İhtisas Komisyonları listesi...

 

İmar Komisyonu
 • Mahmut Şengül
 • Adem Uluocak
 • İbrahim Cin
 • İsmail Terzi
 • Süleyman Uluocak
Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Fatih Aydoğan
 • Beytullah Bıyık
 • Rıdvan Durmaz
 • Düzgün Kaya
 • Selamettin Yeniyol
Hukuk Komisyonu
 • Muhammet Kaynar
 • Yücel Elibol
 • Reşat Ok
 • Asım Güven
 • Hasan Hüseyin Üsküdar
Tarife Komisyonu
 • Sami Yapar
 • Rıdvan Çakar
 • Reşide Yüksel
 • Cemal Aydar
 • Mustafa Güreler
Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu
 • Fatma Balcı
 • Serdar Duran
 • Fikret Tunçer
 • Selamettin Yeniyol
 • Satılmış Oral
Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu
 • Cüneyt Tezcan
 • Halis Özgenç
 • Hakan Güler
 • Eyüp Cankurtaran
 • Şemsettin Loklar
Engelliler ve İnsan Hakları Komisyonu
 • Bilal Akgül
 • Abdülhakim Kaya
 • Rıdvan Durmaz
 • Eyüp Cankurtaran
 • Şemsettin Loklar
Aile Ve Kadın Destekleme Komisyonu
 • Reşide Yüksel
 • Fikret Tunçer
 • Beytullah Bıyık
 • Mustafa Güreler
 • Satılmış Oral
Kensel Dönüşüm Deprem Ve Doğal Afetler Komisyonu
 • Adem Uluocak
 • Ali Çebi
 • Rıdvan Çakar
 • Hasan Ali Hayıroğlu
 • Metin Aytekin Gazioğlu
Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Hizmetler Komisyonu
 • Abdülhakim Kaya
 • Halis Özgenç
 • Reşat Ok
 • Cemal Aydar
 • Eyüp Cankurtaran