Toplantılar - Faaliyetler

Belediyemiz Encümeni; Başkanlık Makamınca Belediyemiz Encümenine havale edilen konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesinde belirtilen görev ve yetkileri doğrultusunda her hafta Perşembe günleri toplanmakta olup, alınan kararlar aynı gün Encümen üyelerince imzalanmakta ve işleme konulmaktadır.