Genel Duyurular

Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesinde Yer Alan Ticaret Alanlarına İlişkin 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliği

DUYURU

İlgi yazı eki ile; 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planının "Ticaret Alanları"na ait plan hükümlerine 24.07.2020 tt.'li 1/1000 ölçekli Genel Plan Notlarına İlişkin UİP Değişikliği ile getirilen "Not: Seyitnizam Mahallesi, Mevlana Caddesi ile Ambarlar Caddesi çevresinde yer alan Ticaret Alanlarında, okul öncesi, ilk ve orta öğretim ile yükseköğretime hizmet vermek üzere kamuya veya gerçek veya tüzel kişilere ait; eğitim kampüsü, genel, mesleki ve teknik eğitim fonksiyonlarına ilişkin okul ve okula hizmet veren tesisler yapılabilir." şeklinde plan notuna "Not: Ayrıca hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, doğumevi, dispanser ve poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, entegre sağlık kampüsü gibi fonksiyonlarda hizmet veren, gerçek veya tüzel kişilere ait veya kamuya ait sağlık ve sağlığa hizmet veren tesisler yapılabilir." plan notu eklenmesine yönelik İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan ve 06.01.2021 tarih 2021/6 sayılı İlçe Meclis Kararı ile tadilen uygun görülen UİP: 34463125 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2021 tarih ve 732 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup, 22/09/2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. Genel Plan Notlarına ilişkin 22/09/2021tt. li 1/1000 Ölçekli Genel Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca 23.11.2021 - 22.12.2021 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesinde Yer Alan Ticaret Alanlarına İlişkin 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliği