Genel Duyurular

Zeytinburnu İlçesi Maltepe Mahallesi, 2903 Ada 51 Parsele İlişkin UİP: 34328251 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliği Askı

DUYURU

             06.12.2007 t.t'li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı ile 18.04.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatında “Kültürel Tesis Alanları”nda kalan 2903 ada 51 parselin “Kültürel Tesis Alanları” fonksiyonunun korunarak söz konusu parselin 18 m. en kesitli yoldan cephe alan kısmında çekme mesafenin 15 m.’den 10 m.’ye, 9 m. en kesitli yoldan cephe alan kısmında ise çekme mesafesinin 10 m.’den 3 m’ye indirilmek suretiyle blok oturumunun yeniden düzenlenmesine ve “Kültürel Tesis Alanları” fonksiyonu içerisinde “Katı Atık Merkezi” ve “ Eğitim Tesis Alanı” yapılabilmesine ilişkin İlçe Belediye Başkanlığınca hazırlanan UİP:34218498 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları 22.03.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

          UİP-34228251 sayılı plan değişikliği, 12/07/2021-10/08/2021 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 

Duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeytinburnu İlçesi Maltepe Mahallesi, 2903 Ada 51 Parsele İlişkin UİP: 34328251 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliği Askı