Genel Duyurular

Kentsel Dönüşümle Alakalı, 1/1000 Ölçekli Genel Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

İlgi yazı eki ile; 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planına ait plan notlarının Konut ve Konut + Ticaret Alanına ilişkin Kentsel Dönüşümle ilgili plan notu eklenmesine yönelik İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan ve 20.05.2021 tarih, 38 sayılı İlçe Meclis Kararı ile tadilen uygun görülen Teklif-7746,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarih ve 611 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup, 26/07/2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. Kentsel Dönüşümle Alakalı, 26.07.2021 tt. li 1/1000 Ölçekli Genel Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca 29.09.2021 - 28.10.2021 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Kentsel Dönüşümle Alakalı, 1/1000 Ölçekli Genel Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği