Genel Duyurular

Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 3. toplantı yılında yapacağı temmuz ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05/07/2021 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz meclis salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM:

TEKLİFLER:

1- Yeşiltepe Mahallesi 1858 ada, 1 ve 2 parselin 3,4 ve 5 parsellerle tevhidi sonucu oluşacak yeni parsel üzerine Konyalı Camii'nin uygulama projeleri doğrultusunda yapılması ve işletilmesine yönelik imzalanan protokolün onaylanması hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 25327 sayılı teklifi.
2- Kentsel dönüşüm projelerinde maliklerle sözleşme imzalanması hususunda Belediye Başkanına ve yetkilendireceği Başkan Yardımcısına yetki verilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 26652 sayılı teklifi.
3- Merkezefendi Mahallesi yenileme alanı sınır değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26291 sayılı teklifi.
4- Veliefendi Mahallesi 2602 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26660 sayılı teklifi.
5- Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: “Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler 19. yy. Sempozyumu” adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26285 sayılı teklifi.
6- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılacak olan şartlı hibenin kabul edilmesi hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün 26663 sayılı teklifi.
7- Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 25689 sayılı teklifi.

RAPORLAR:
1- Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 490 pafta, 2903 ada 52 parselin bitişiğindeki bir kısım Park Alanı ve 54 parselin "Ortaöğretim Tesisleri Alanı", bir kısım park, yol ve 53 parselin "Dini Tesis Alanı" olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında İmar-Kentsel Dönüşüm Deprem ve Doğal Afetler Komisyon Raporu.