Genel Duyurular

1/1000 Ölçekli Genel Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

06/12/2007 tt'li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı plan notlarındaki
" 2 - Donatı alanları ( yol, meydan, otopark, park, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol ) kamuya terk edilmeden uygulama yapılamaz. Bilabedel terkinlerde inşaat emsali hesabı terkin sonrası net parsel üzerinden yapılacaktır. Parselde % 40' dan fazla terkin olması durumunda emsale % 5 artış verilir." şeklindeki plan notunun;


" 2 - Donatı alanları ( yol, meydan, otopark, park, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, kamuya ait kreş alanları, pazar yeri, semt spor alanı ve şehir içi toplu taşıma istasyonları ve durakları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, spor alanı, teknik altyapı alanı, kamuya ait trafo alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, kent meydanı, kent parkı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı ve mesire alanları, resmî kurum alanı, idari tesis alanı, mezarlık alanı, bunun dışında kamusal ihtiyaçlara göre ortaya çıkacak imar planı kararıyla belirlenen diğer umumi ve kamu hizmet alanları ile taşkın kontrol tesisi ) kamuya terk edilmeden uygulama yapılamaz. Bilabedel terkinlerde inşaat emsali hesabı terkin sonrası net parsel üzerinden yapılacaktır. Parselde % 45'den fazla terkin olması durumunda emsal hesabı parselin terk öncesi alanının % 55' i üzerinden hesaplanacaktır." şeklinde yeniden düzenlenmesine ilişkin plan notu değişikliğine ilişkin teklif; 07/10/2020 tarih, 2020/59 sayılı İlçe Meclis kararı uygun bulunan 1/1000 ölçekli plan teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/03/2021 tarih ve 252 sayılı kararı ile aynen uygun bulunarak, 22/03/2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

28/06/2021 tarih ve 108244 sayılı yazı ile Başkanlığımıza intikal eden UİP: 34608206 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifi 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca 08/07/2021-06/08/2021 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

1/1000 Ölçekli Genel Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği