BEYAZ MASA

Hizmetin Gülen Yüzü...
Beyaz Masa aslında bir " Halkla İlişkiler " hizmetidir. "Ancak, bugün git, yarın gel" ve "somurtkan belediye çalışanı" gibi argümanlarla özetlenebilecek bir belediye hizmet mantığının yerel yönetimlere hakim olması sebebiyle bir çıkış yolu olarak belediyecilikte yerini almıştır. Ancak yıllar öncesindeki belediye-halk ilişkilerinin mantalitesi ile bu dönemdeki mantığın ve "ilişki biçimlerinin farklılaşması" da Beyaz Masa'yı ortaya çıkaran sebepler arasında sayılabilir.

Beyaz Masa'ya Nasıl Başvurulur?
- Beyaz Masa'ya şahsen (Başkanlık Binası'ndaki merkeze)

Bu Başvurular;
- Zeytinburnu Belediyesini ilgilendiren sorunlar ya da talepler ilgili Başkan Yardımcısı ve ilgili müdürlüğe
- Büyükşehir Belediyesi ile ilgili sorun ya da talepler Büyükşehir Beyaz Masa'ya veya ilgili genel müdürlüğe / daire başkanlığına / müdürlüğe
- Büyükşehir BİT'leri ile ilgili sorunya da talep ilgili şirketin genel müdürlüğüne ya da Beyaz Masa'sına
- Diğer Sorunlar ya da talepler de ilgili yerlere iletilmektedir.

İletinin Takibi
- İlgili yerlere yapılan iletiler sonuçlandırılıncaya kadar takip edilmektedir.

Şikayet ya da talep sahibine bilgi
- Beyaz Masa'ya şikayet ya da talebini ileten vatandaşımıza en geç 48 saat içerisinde konusu ile ilgili bilgi verilmektedir.


Beyaz Masa'nın amacı öncelikle vatandaşa "rehberlik"tir. Çünkü vatandaşımız bir devlet kurumuna geldiği zaman hangi konuda, nereye, nasıl ve ne zaman başvuracağını bilmemektedir.

Beyaz Masa'nın diğer önemli amacı belediye halk kaynaşmasını tesis etmektir. Yani somurtkan değil gülümseyen, yarın gel demeyip hemen yardımcı olan bir belediye imajını fiili bir tavır olarak ortaya koymaktır.
Bu sebeple sloganımız "Hizmetin Gülen Yüzü"dür. Ayrıca, Beyaz Masa personeline çalışanlarına rehber olması için ısrarla telkin ettiğimiz çalışma prensibimiz de "Bize gelen hemşehrimize yardımcı olmazsak bile onu evine mütebessim gönderebilmeliyiz."